Centrum för fotografi (CFF)

Kapsylen

CFF ligger i kulturhuset Kapsylen.

 

[Från Hemsidan:]

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. Genom utställningar och program söker föreningen främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid. Genom att skapa nya kontaktytor mellan fotografins område och samhällets övriga näringar söker föreningen nya vägar till arbetstillfällen för sina medlemmar.

Föreningens galleri på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm utgör en viktig mötesplats och ett forum där det offentliga samtalet om fotografin förs och fördjupas. Lokalerna är belägna i kulturhuset Kapsylen som är ett kollektivhus för fristående kulturgrupper. Utställningsverksamheten omfattar olika fotografiska genrer och visar aktuella svenska och internationella fotoutställningar. Galleriverksamheten strävar efter att sätta samtidens olika fotografiska uttryck i relevanta sammanhang genom ett program av föreläsningar, seminarier, debatter och visningar av de aktuella utställningarna. Centrum för fotografi arbetar aktivt i ett flertal nätverk och samarbeten med andra aktörer på det fotografiska området så väl nationellt som internationellt. Detta inkluderar bland annat ett nordiskt konstnärsresidens, ett nationellt nätverk för fotografin i Sverige, samarbeten kring internationella fotoutställningar och undersökande kunskapsprojekt om fotografi samt mycket annat.